سازگاری و استمرار روابط مطلوب

سازگاری و استمرار روابط مطلوب
تعالیم اسلام برای تنظیم روابط زن و شوهر توصیه هایی به هر یک دارد که با ابعاد روان شناختی آن ها متناسب است. در کلام اولیای دین(ع) به دو نکته مهم روان شناختی در برخورد با زن اشاره شده است.

نوشته شده در تاریخ : 04 آذر 96