طراحی سایت موسسه ثقلین را در چه حد میبینید ؟


نتایج
عالی
31%
خوب
43%
متوسط
18%
ضعیف
7%

نحوه اطلاع رسانی را در چه حد مطلوب می بینید ؟


نتایج
عالی
28%
خوب
45%
متوسط
17%
ضعیف
9%

سوال نظر سنجی ؟


نتایج
خوب
25%
عالی
25%
متوسط
25%
بد
26%