گزارشی از یک ماجرای تلخ

گزارشی از یک ماجرای تلخ
اوایل سال 1393 بود که از نوشتن کتابی درباره شهید دکتر عبدالحمید دیالمه مطلع شدیم! برای ما (خانواده شهید ) که نشر اندیشه ها و سبک زندگی شهید را ادای کوچک حقی بزرگ برگردنمان می دانیم، بسی مسرت بخش بود؛ اما زمانی که با دست نوشته ها ی  اولیه که به اصطلاح برگرفته از مصاحبه های برخی دوستان  بود روبه رو شدیم  متوجه کاستی  جدی در کار گردیدیم ...

نوشته شده در تاریخ : 15 تیر 99