معلم شهید دکتر عبدالحمید دیالمه نماینده مردم مشهد در اولین دوره مجلس شورای اسلامی بود که در حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه سال شصت به همراه 72تن دیگر از یاران امام (ره) به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

از ایشان که جوان ترین نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است، بیش از 400 ساعت سخنرانی در زمینه های گوناگون فکری به یادگار مانده است.

این مجموعه شامل سخنرانی هایی با موضوعات ذیل است:

صیرورت انسان بر صراط مستقیم، امام ضابطه حرکت، زهد، توکّل، فقر، صبر، قضا و قدر، شفاعت، انتظار.

0 تومان