گزارشی از یک ماجرای تلخ

گزارشی از یک ماجرای تلخ
اوایل سال 1393 بود که از نوشتن کتابی درباره شهید دکتر عبدالحمید دیالمه مطلع شدیم! برای ما (خانواده شهید ) که نشر اندیشه ها و سبک زندگی شهید را ادای کوچک حقی بزرگ برگردنمان می دانیم، بسی مسرت بخش بود؛ اما زمانی که با دست نوشته ها ی  اولیه که به اصطلاح برگرفته از مصاحبه های برخی دوستان  بود روبه رو شدیم  متوجه کاستی  جدی در کار گردیدیم ...

نوشته شده در تاریخ : 29 تیر 99

اتهام انتساب به انجمن حجتیه!

اتهام انتساب به انجمن حجتیه!
شاید برخی غربت شهید دیالمه را به شهادت مظلومانه اش در حادثه خونین هفتم تیر منحصر بدانند. صد البته که ابعاد وسیع این حادثه خود سبب شد که تک تک شهدای مظلوم این حادثه آنچنان که شایسته است شناخته و معرفی نشوند، اما غربت شهید دیالمه تنها در «شهادتش» نبود. بخشی از غربت او حاصل اتهامات ناروایی بود که در طول حیاتش حتی سالیان پس ازشهادتش  از جانب همه کسانی که نمی خواستند اندیشه ناب اسلامی به جامعه عرضه شود ، رقم خورد و ناآگاهی برخی ساده اندیشان نیز بدان رقم زد...

نوشته شده در تاریخ : 04 اردیبهشت 99