شهید دیالمه و مبارزات انقلابی

شهید دیالمه و مبارزات انقلابی
... شهید دیالمه از آنجایی که انسان بسیار دقیقی بود تمامی این ضعف ها و قدرت ها در کنار راه هایی برای مقابله با نیروهای ساواک، پلیس، ارتش و ... مطالعه نموده و با بررسی نقاط ضعف و قوت مبارزان مسلمان از فدائیان اسلام گرفته تا نیروهایی که گرایش های دوگانه پیدا کرده بودند مورد بررسی جدی قرار داده و برای شرایط خاص هر یک از آن ها دستورالعمل هایی...

نوشته شده در تاریخ : 22 تیر 99