برای استفاده از آرشیو مطالب تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید.

جاسوسی ارتش آمریکا از طریق اپلیکیشن‌های اسلامی

ارتش ایالات متحده آمریکا در حال خریداری داده های شخصی کاربران از شرکتهای توسعه دهنده ی اپلیکیشن هایی است که به مسلمانان خدمات ارائه می دهند. هر چند که این شرکت ها مشخص نکردند که چرا این داده های جمع آوری شده ازغیرنظامیان مسلمان را در اختیار آن ها قرار داده اند اما براساس گزارش ها ...