معلم شهید دکتر عبدالحمید دیالمه نماینده مردم مشهد در اولین دوره مجلس شورای اسلامی بود که در حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه سال شصت به همراه 72تن دیگر از یاران امام (ره) به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

از ایشان که جوان ترین نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است، بیش از 400 ساعت سخنرانی در زمینه های گوناگون فکری به یادگار مانده است.

این مجموعه شامل سخنرانی هایی با موضوعات ذیل است:

مذهب در بوته تاریخ، انسانِ خلوت و خلوتِ انسان، انسان در قالب زمان، بردگی در اسلام، ربوبیّت معرکه اصلی انبیا، اسلام قدرت بزرگ فردا، اسلام و مبارزات ضد امپریالیستی، شهید و شهادت.

0 تومان