نویسنده: شهید دکتر دیالمه

بحر امامت علی (ع) در کنار بحر عصمت فاطمه (س)  قرار میگیرد و برزخ و فاصله ای در این میان یعنی پیامبر(ص)، حدود و ثغور یک زن و مرد مسلمان را نشان می دهد. 

بزرگترین مسئولیت زن مسلمان ما امروز بعد از انقلاب، مسئولیت ایجاد یک نسل مهذب است. این مادر برای تربیت نسل نیازمند یادگیری علومی مانند جامعه شناسی، انسان شناسی، تعلیم و تربیت کودک، روانشناسی و سایر علوم روز، شناخت اسلام و روایات اسلامی است.

جهت تهیه کتاب با موسسه تماس بگیرید.

50,000 تومان