شهید دیالمه و مهارت خوب گوش دادن

شهید دیالمه و مهارت خوب گوش دادن
...در میان دینداران کسانی را می یابی که حرف های خوب می زنند، حتی خوب هم حرف می زنند اما برای سخنان دیگران شنونده خوبی نیستند. به ویژه وقتی که به دلیل دانش بالایی که دارند و یا اِشرافی که بر شبهات و معضلات اجتماع دارند...

نوشته شده در تاریخ : 17 آذر 01