توبه

توبه
شورانیدن یک فرد علیه تبهکاری شخص خودش کاری است که اسلام فراوان در طول تاریخ کرده و می کند. اسلام به حکم آنکه دین است و در درونی ترین لایه های وجود انسان نفوذ می کند و از طرف دیگر بر فطرت انسانی انسان تکیه دارد...

نوشته شده در تاریخ : 28 مهر 96

سینما

سینما
چهل سال قبل که صاحب نظران و دین داران جامعه، چندان به پدیده سینما توجهی نداشتند و مانند امروز سینما و متعلقات آن رواج و شیوع چندانی نداشت، چهل سال قبل که فیلمهای سینمایی به اشکال مختلف آن به سهولت در دست همگان نبود، چهل سال قبل که صنعت سینما...

نوشته شده در تاریخ : 14 مهر 96

حاشیه نویسی بر کتاب های التقاطی

حاشیه نویسی بر کتاب های التقاطی
تامل در برخی دست نوشته های شهید نشان این حقیقت است که او با مطالعه کتاب ها و آثار افراد و قرار دادن آن ها زیر ذره بین معیارهای اسلامی به بطلان و فساد عقاید آنان پی برده و نسبت به عملکرد آنان هشدار می داد. حاشیه نویسی های شهید بر کتاب "بعثت دائمی" از ابوالحسن بنی صدر نمونه ای از این حقیقت است...

نوشته شده در تاریخ : 14 مهر 96

فراماسونری و نقشه های صهیونیسم

 فراماسونری و نقشه های صهیونیسم
وجه به جریان فراماسونری و نقشه های صهیونیسم برای جوامع اسلامی برای خدشه دار کردن سیمای مذهب یکی از موضوعاتی است که بخشی از دست نوشته های شهید را به خود اختصاص داده و نشان گستره مطالعات او در این زمینه است...

نوشته شده در تاریخ : 14 مهر 96

قساوت قلب

قساوت قلب
حکایت از جوانی است که علاقه مند است تا روی خودش کار کند و "چه باید کرد" را از سرچشمه های اصیل دین یعنی در میان کلام اهل بیت علیهم السلام جستجو می کند.مجموع احادیثی که از عوامل ایجاد قساوت قلب سخن می گویند...

نوشته شده در تاریخ : 14 مهر 96

پیامی در شب

پیامی در شب
دوست تر می دارم که از شب صحبت کنم، شبی که ارزشی والاتر از روزش و شاید همه ی روزها دارد، شبی که امام حسین با همه ی ضدیتش با ظلم و تمامی مخالفتش با درخواست از ظالم حاضر شد آنرا مهلتی بخواهد شبی تاریک تاریکی ای به وسعت تاریخ که همه ی امید امام...

نوشته شده در تاریخ : 14 مهر 96