مصدق از نگاه شهید دیالمه

مصدق از نگاه شهید دیالمه
...این چنین شد که دیالمه فراموش شد و کتب درسی و صدا و سیما همچنان بر طبل «دولت ملی دکتر محمد مصدق» کوبیدند و هر که غیر از این گفت حذف شد حتی اگر روح الله خمینی بود؛ «... در زمان آن کسی که این همه از آن تعریف می کنند (مصدق)‚ چه سیلی به ما زد آن آدم ...»

نوشته شده در تاریخ : 19 آذر 98

شهید دیالمه و مقام زن

شهید دیالمه و مقام زن
بعد از انقلاب اسلامی، یکی از تفاوت های حکومت اسلامی با وضعیت پیشین، در« مساله زن و جایگاه زن در جامعه اسلامی» رخ می نمود و همین مساله، حساسیت و دقت عملی و نظری مسائل حوزه زنان را بالا برد....

نوشته شده در تاریخ : 25 آذر 96

شهید دیالمه و جنایات آمریکا

شهید دیالمه و جنایات آمریکا
سخیر لانه جاسوسی به تعبیر امام خمینی هیبت آمریکا را شکست. اما از آنجایی که توانست در عرصه بین المللی دستاویز هجمه شدید رسانه ای غرب علیه انقلاب اسلامی قرار گیرد، نظام سلطه را بر آن داشت تا با مظلوم نمایی و ...

نوشته شده در تاریخ : 07 مهر 96

شهید دیالمه و هولوکاست

شهید دیالمه و هولوکاست
شهيد ديالمه از سویی تسلط و اشراف به تاريخ اسلام و تاریخ معاصر داشت. و از سوی دیگری در ارائه تحلیل جامع از دانش خود دقیق عمل می کرد. نمونه بارز این ویژگی او را می توان در زمینه «طراحی جریان طغیان در ساخت رژیم صهیونیستی» دانست....

نوشته شده در تاریخ : 07 مهر 96

شهید دیالمه و مبارزه علیه جریان طغیان

شهید دیالمه و مبارزه علیه جریان طغیان
او زمانه خود را در يك نگاه كلان مي­شناخت. گستره ديد او منحصر به مسائل جاري نبود. هم يك بازه زماني گسترده را شامل مي­شد و هم در هر مقطع، موشكافانه و دقيق بود. نگاه او از گذشته تاريخ آغاز مي­شد، حال را دربرمي­گرفت و ...

نوشته شده در تاریخ : 07 مهر 96

شهید دیالمه و اصلاح اندیشه

شهید دیالمه و اصلاح اندیشه
آنچه معمولا برخی آدم ها را نگران می کند رفتارهای نابهنجار دیگران است. وقتی کسی خود به رفتاری مقید است و آن را یک ارزش می داند، و دیگران را در پای بندی به آن کاهل و بی توجه می بیند نگران شده و به دنبال تغییر یا اصلاح آن رفتارها است...

نوشته شده در تاریخ : 07 مهر 96