سی و هفتمین سالگرد شهادت دکتر دیالمه

سی و هفتمین سالگرد شهادت دکتر دیالمه
معمولا انسان‌ها بعد از مدت کوتاهی بعد وفاتشان حتی در میان بستگان و دوستان خود فراموش می‌شوند و از یادها و خاطره‌ها می‌روند. برخی از انسان ها از این قاعده مستثنی هستند که شهید دیالمه از این افراد است. در مناجات شعبانیه می‌خوانیم «الهی مَن تعرّفَ بک غیرُ مجهول» یعنی کسی که به واسطۀ خداوند شناخته شود هرگز مجهول و ناشناس باقی نمی‌ماند. یاد این افراد همواره در دل کسانی که محبت خدا را دارند باقی می‌ماند و حقیقتا شهید دیالمه مصداق این فراز از دعاست...

نوشته شده در تاریخ : 22 تیر 97