برای استفاده از آرشیو مطالب تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید.

گزارش تصویری از دوره جوانه های ثقلین

  دوره ی آموزشی جوانه های ثقلین برای چهارمین سال متوالی توسط موسسه فرهنگی احیاء ثقلین برگزار گردید. ترم اول دوره در حوزه علمیه حضرت زینب(س) واقع در محله هروی و ترم دوم، سوم و چهارم در مکان موسسه تشکیل شد...