برای استفاده از آرشیو مطالب تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید.

آغاز ثبت نام دوره آموزشی جوانه های ثقلین

برای پنجمین سال متوالی موسسه فرهنگی احیاء ثقلین دوره آموزشی ویژه نوجوانان را برگزار می کند. این دوره با هدف ایجاد انگیزه ها و دغدغه های دینی و تقویت باورهای دینی نوجوانان طرح ریزی شده است.ارائه محک ها و معیارهای صحیح اسلامی، با زبانی ساده متناسب با پرسش ها و نیازهای نوجوانان از اولویت های این دوره آموزشی است...